ERP Nedir?

ERP (kurumsal kaynak planlama) , işletmelerin kaynaklarını (insan kaynakları fiziksel kaynaklar finansal kaynaklar) bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak ya da desteklemek için geliştirilmiş sistem ve yazılımların genel adıdır. Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleritemel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

ERP sistemleri müşteri siparişlerinin müşteri temsilcileri tarafından alınıp yükleme yapılana kadar ve finansın gönderdiği fatura bilgileri gibi tüm verilerin toplandığı yerdir. Üretimin sürdürülmesi için plan yapma ihtiyacı ile doğan ERP ‘nin açılımı  “Enterprise Resource Planning” her ne kadar planlama adı ile tarifenmiş olsa da esasen yapılan iş yönetmedir. Planlamaya veri sağlayan bu altyapı yazılım ile birlikte birçok donanım da dâhil olduğu çok sayıda bileşen içerir.

ERP projeleri hızlı ve büyük ölçekli faydalar sağlar. Bu faydalar maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanırken; aynı zamanda çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı mümkün kılar.

ERP Ne İşe Yarar?

ERP işletmenin farklı iş tiplerini ve faaliyetlerini yönetmelerini sağlayan yazılım modüllerini tek bir veritabanı altında toplayan bir yapıdır.

Bir ERP (kurumsal kaynak planlama) yazılımı içinde genelde bağımsız olarak çalışan çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bunlar;
Üretim Yönetimi
Finans Yönetimi
Malzeme Stok Yönetimi
Satış Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Dış Ticaret Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bakım Yönetimi
Satış Sonrası Hizmetler
İş Zekâsı

 Neden ERP Tercih Edilir?

ERP ’nin tercih edilmesindeki en büyük sebep, firmalara sunulan finansal bilgilerdir. Örnek vermek gerekirse bir firmanın CEO’su firma hakkında genel ve detaylı bilgi öğrenmek istediğinde kurumsal kaynak planlaması gibi sistemler üzerinden firmaya ilişkin bilgileri kolaylıkla edinebilmektedir. Firma içerisinde yer alan departmanların her birinin çalışma alanı farklı olduğu için bu sistem vasıtası ile tüm departmanlar aynı sistem içerisinde toplanmaktadır. Şirket genelinde kullanılan ERP sistemi veri analizini ve veri kaydını büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Kurumsal kaynak planlama sisteminin tercih edilme sebeplerinden bir diğeri de müşteriler tarafından gönderilen siparişlerin hazırlanma sürecidir. Siparişin alınış kısmından başlanarak hazırlanma, paketlenme, depolanma ve gönderilme gibi süreçlerin tamamlanması ile birlikte sisteme detaylı bilgi girilerek ürüne ilişkin bilgilere kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir. Bu da şirket içerisinde sistemin kullanım oranlarını arttırmakta daha kaliteli bir iş akışı sağlanmaktadır.1

ERP’NİN DİJİTALLEŞMESİ

Son yüzyılın çığır açacak ve tüm iş, ekonomi ve üretim modellerini yeniden tanımlayacak iki önemli akım; dijitalleşme ve akıllı otomasyon, ERP sistemlerinde de kimlik değişimine yol açtı. Bugün artık kurumsal iş çözümleri dijital dünyaya uyumlu ve akıllı olmak zorunda.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri ilk çıkış noktasında, üretim yapan şirketlerin malzeme ihtiyacı ve kaynağını planlama amaçlı kullanılmaya başlandığında bu denli kritik ve önemli fonksiyonları barındırabileceği düşünülmüyordu.

“Şirketlerin beyni ve kalbi nerede atıyor” diye sorduğumuzda artık verilecek yanıt; kurumsal iş çözümleri olarak tanımladığımız ERP sistemleridir diyebiliriz. Dijital dönüşüm ile birlikte ERP sistemleride ciddi bir kimlik değişimine uğrayarak şirketlerin stratejik yönetimi, gelecek vizyonunu belirleme, rekabet güçlerini ve kârlılıklarını artırmada vazgeçilmez iş ortağı oldu. Bir şirketin üretimden mali yapıya, insan kaynaklarından stok durumuna, müşteri bilgisinden yönetici raporlarına kadar pek çok fonksiyonunu içinde barındırır hale geldi. Ayrıca yeni nesil ERP sistemleri içerisinde bulut bilişim, mobil uygulamalar, sosyal ağlar, networking, IoT, büyük veri gibi tanımlar adı altında, teknoloji araçları kullanılmaya başlandı.

ERP eskiden kurumların işini daha iyi yapmalarını sağlama  hedefindeyken bugün bunun  yanı sıra kurumu dijitalleşen dünyaya  ve dijitalleşen müşteriye daha iyi hazırlama misyonunu üstlendi.

ERP ENDÜSTRİ 4.0 İLE BÜTÜNLEŞECEK 
Dijitalleşmenin önemli bileşenlerinden olan nesnelerin interneti ve yapay zeka ERP sistemlerini yepyeni noktalara taşıyor. ERP sistemleri şirketlerde dijitalleşen yeni iş dünyasına uyum sağlamak için değişimi başlatan ve sürdüren başlıca unsur iken bugünlerde bu alana Endüstri 4.0 oturmuş durumda. Endüstri 4.0 ile ERP sistemlerinin rekabet içerisinde değil tam bir entegre yapıyla hareket etmesi şirketlerin geleceğini olumlu yönde etkileyecek.

Endüstri 4.0 ve ERP entegrasyonunda üç temel maddenin sağlanması son derece önemli. Öncelikle şirketlerin hizmet odaklı bir mimariye dayalı modüler bir platform sunması gerekiyor. Böylece iş süreçleri, yazılım kodunu değiştirmeden, gelecekteki teknolojik gelişmelerin veya güncellemelerinin güvenliğini sağlamak için kolayca özelleştirilebiliyor. İkincisi, ERP sistemleri bir veri yönetim merkezi görevi üstleniyor. 

Üçüncü olarak, gerçek zamanlı veri işleme olanağı sunarak, iş dünyasındaki tüm paydaşların gerçek zamanlı olarak en güncel ve en doğru verilere erişmesini sağlaması gerekiyor. Bu üç kriter doğru karar verme konusunda güçlü bir ortaklık oluşturuyor.3

YAPAY ZEKA ERP’YE HIZ VE KALİTE GETİRECEK
ERP sistemlerinin geldiği son noktada teknolojik gelişmeyle birlikte finansal bilgi kullanıcıları için bilginin eş zamanlı bilgi üretilmesinin yanında güvenilir olması da önemli hale geldi. Elektronik veri değişimi ve işlem yoğunluğunun önemli boyutlara ulaşması nedeniyle, bilgi sistemlerinin bütünleşik yaklaşımla denetimi kritik hal almaya başladı. Dijitalleşmede işlem hacimleri arttıkça her bir hareketin sürekli denetimi de daha kritik hale geldi. Bu işlemlerin her birinin insan yetenekleriyle yapılması da bir süre sonra gittikçe zorlaşıyor. Yapay zeka bu tür hacmi artan, rutin ancak yüksek dikkat isteyen işlemlerin ERP sistemlerinde işlenmesine yardımcı oluyor.  Ayrıca, yapay zekâ sistemleri, kendi kendine öğrenebilme yeteneğine sahip olmalarından dolayı, mantık yürütme faaliyetlerini kolaylıkla yapabilmekte ve gerektiği durumlarda yeni anlayışlar doğrultusunda, varsayımlardan hareketle kararlar verebiliyor.