Her işletmede üretim, finans, satış, müşteri ilişkileri gibi bölümler olsa da her işletme bir varlıktır ve her işletmenin kendine özgü bir karakteristiği vardır. Bu nedenle işletmelerin kurumsallaşma süreçlerini tamamlayabilmeleri için özel çözümler üreterek, işletmenin tüm yönleriyle iyileştirilmesini sağlamak gerekmektedir.

BilTAY Teknoloji olarak ERP sistemine geçiş ile başlayan kurumsallaşma sürecinizde size özel geliştirdiğimiz yöntemler ve uygulamalar ile çözüm odaklı yaklaşımlar belirliyoruz.  İşletmenizi tüm yönleriyle analiz ediyor, aksayan yönlerini belirliyor ve kurumsallaşmanız için işletmenize özel gereken tüm çözümleri sunuyoruz.

SCIENTATM ERP, eksiksiz bir  baştan sona çözüm sağlar.

     SCIENTATM ERP sistemi ile tüm süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Tüm süreçlerin kontrol altında tutulması ile işletmenizi daha kârlı hale getirebilirsiniz.     SCIENTATM ERP ile işletmenizde sağlayacağınız diğer faydalar:

  • Stratejilere uygun bir işletme yönetimi,
  • Stratejilerin sonuçlarını değerlendirme olanağı,
  • İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı,
  • İşletme fabrikaları arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi vb. üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımının sağlanması,
  • Müşteri dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamının sağlanması,
  • Tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma imkânıdır.

TÜM SÜREÇLERİNİZ İÇİN TEK BİR SİSTEM!

NEDEN SCIENTATM ERP ?

  • Amacınız kâr etmek, işinizi büyütmek ya da veriminizi artırmak olsun, SCIENTATM ERP ile bütün amaçlarınıza ulaşmada sistemli bir yol izleyebilirsiniz.
  • Personel kayıtlarınızı tutmak için farklı, üretiminize ait verileri tutmak için farklı ya da faturalarınızı saklamak için farklı bir yazılım yerine SCIENTATM ERP ile tüm verilerinize tek bir kaynaktan, istediğiniz anda ulaşabilirsiniz.
  • İşletmenizin tüm gelir ve giderlerini SCIENTATM ERP sistemi ile takip edebilirsiniz. Yapmayı planladığınız yatırımlarınızı ölçerken Raporlama Aracı ile işletmenizin durumunu her yönüyle analiz edebilirsiniz.