Dijital Dönüşüm Nedir? Ne Değildir?

Dijital teknolojilerle birlikte rekabetin artması, fiyatların şeffaflaşması, gücün müşterinin eline geçmesi ve online itibarın önem kazanması şirketleri dijital teknolojilerle yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor.

Dijital Dönüşüm, sadece internet uygulamalarında yeni teknolojiler kullanmakla, mobil uygulama yazmakla, kurumsal olarak sosyal medyada tüm kanallarda (facebook, twitter, instagram, vine, vb.) daha çok yer almakla açıklanamayacak; her alan için farklı stratejiler ve uygulamalar gerektiren, tek bir çözümü olmayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni dijital dünyada makinalar daha zeki, artık yalnız telefonlar akıllı değil eşyalar, arabalar hatta evler dahi akıllı, iletişim kanalları sınırsız, günlük hayatta yaptığımız her hareket birikip bir gün sonunda bir veri yığınına dönüşüyor (big data). Artık internette tek iletişim kuran biz değiliz. Bir şehirdeki tüm lambalar birbiriyle iletişim kuruyor, evin içinde sessiz sessiz duran ev aletleri aslında birbirleriyle konuşuyorlar, araçlar yolda giderken diğer araçlarla, trafik işaretleriyle ve diğer unsurlarla konuşabiliyor.

Dijital dönüşüm; teknoloji dönüşümü değil iş yapma şeklinin dönüşümüdür ve odağında müşteri vardır.

Dijital teknolojiler dediğimizde aklımıza sosyal medya, IoT, big data, bulut teknolojileri, yapay zeka, mobil uygulama vb. çözümleri gelmektedir. Bu dijital dünyayı, son kullanıcıyı bir müşteri haline çevirmek için kullandığımızda veya şirketimizin iş süreçlerini hem verimlilik hem de esneklik doğrultusunda dijitalize ettiğimizde Dijital Dönüşümden bahsetmeye başlıyoruz demektir. Tüm iş süreçlerine, hepsini aynı anda entegre edip dijital dönüşüm yapıyoruz demek doğru bir tanım olmayacaktır. İş Süreçlerimizi yalnız iyileştirmek, iyileştirirken de teknolojiyi kullanmak da gerçek anlamda bir dijital dönüşüm olmayacaktır. Çünkü yapılan bu işlerin içinde amaç, hedef ve strateji yoktur. Bir amaç adına belirlenen strateji doğrultusunda ilerlerken belirlenen hedeflere ulaşmak için teknolojiyi kullanarak yapılan iyileştirmeler, yeni iş modelleri dijital dönüşümün olmazsa olmazlarıdır.

Şirketlerin dijital dönüşümü sağlamak için endüstri  4.0 odaklı yeteneklere nasıl yatırım yaptıklarıyla alakalı küresel bir anket yapıldı.

Dijital dönüşümde neredeyse her örgütte şekil alarak çalışmada beş temel oyun durumu ortaya çıkmaktadır.

1

Strateji paradoksu: Dijital dönüşüm önceliklenmiş ama mutlaka karlı olarak algılanan değil.

Önemli bulgular; tüm katılımcıların %94’ü dijital dönüşümü, örgütlerinin en iyi stratejik amacı olarak gösterdi. Ancak tüm katılımcıların yalnızca %68’i ve CEO’ların sadece %50’si bu dönüşümlerin karlılık sağlamak için önemli olduğunu belirtti. Dijital dönüşümler, işlerini büyütmek yerine korumak için savunma yatırımları olarak görülebilir. Ortalama şirketlerde, operasyonel/BT bütçesinin %30’unda, AR-GE bütçesinin %11’inde dijital dönüşüm girişimlerine yatırım yapılmakta.

7

ŞİRKETLERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM FARKINDALIK SEVİYELERİ

İnovasyon paradoksu: Optimizasyon ve keşfedilmemiş sular arasında bir denge.

Önemli bulgular; anketi yanıtlayanların atıf yaptığı gibi dijital dönüşümü kullanan en iyi iki faktör, verimliliği iyileştirme ve operasyonel hedeflere olumlu ROIs üretebilmek. Ancak anket verileri organizasyon, yenilik için artan bir arzu ile tahrik edildiğinde eşit derecede ROIs gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor.

5

DİJİTAL TEKNOLOJİ KULLANIM SEVİYELERİ

Fiziksel-dijital-fiziksel döngü etrafında alma (PDP döngüsü): Mevcut endüstri 4.0 yeteneklerine bir göz at.

Önemli bulgular; PDP döngüsünün her aşamasının kullanımı özellikle endüstri 4.0’ın tam gerçekleşmesi ve birçok kuruluşun meydan okuması için önemlidir. Ankete katılanların %90’ından fazlası fiziksel dünyadan bazı verileri toplamayı talep ediyorlar. Ama daha az veri analiz edebiliyorlar ve sadece yarı raporun üzerinde gerçek zamanlı olarak hereket edebiliyorlar.

PDP döngüsü;

  1. Bir dijital kayıt kur.
  2. Analiz et ve görselleştir.
  3. Hareket oluştur.

6

OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ KULLANIM SIRALAMASI

Yetenek paradoksu: Teknik gelişmiş, sezgisel sınırlı.

Önemli bulgular; katılımcıların sadece % 15’i dijital dönüşümleri desteklemek için komposizyon ve beceri kümelerini önemli ölçüde değiştirmelerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Katılımcıların en büyük yetenek ihtiyacı site kullanıcı arayüzü tasarımı için ama bütçeli değil.

Tedarik zinciri paradoksu: Yüksek öncelikli, düşük paydaş katılımı.

Önemli bulgular; katılımcıların en çok planladıkları gelecekteki yatırım alanı tedarik zinciridir. Ancak memurların sadece %22’si baş tedarik zincirinde önemli karar vericiydi yada karar verme sürecine son derce dahil. Ayrıca genel katılımcıların sadece %34’ü tedarik zincirini yeniliğin bir sürücüsü olarak görüyor.

Dijital Tedarik Ağların Kurum Değerine Katkıları

Gelir; Pazar payını korur. Omnichannel stratejisinin yürütülmesini destekler. Satışları ve e-ticaret performansını arttırır.

Marjlar; İşletme sermayesi performansını arttırarak ağ genelinde envanter seviyelerini azaltır. İşgücü verimliliğini arttırır. Doğru zamanda doğru görevi önceliklendirir.

Varlık verimliliği;  Tümen ve işletme genelinde tedarik zinciri entegrasyonunu sağlar. Varlık verimliliğinin görünürlüğünü sağlar.

Paydaş beklentileri; “Büyük veri” anlayışının kullanılmasını sağlar. Daha hızlı, daha düşük maliyetli teslimat sağlar.