ESAC_logoRSCBilTAY Logo

 

Eskişehir Havacılık Kümesi (ESAC) ve Raylı Sistemler Kümelenmesi işbirliği ile yapılan BEBKA destekli E-Satın alma Portalı yolunda ilk adımlar atıldı. Temel amacı şirketlerin birbirleri ile olan işbirliğini arttırmak olan projede müşteri – tedarikçi kavramı genişletilerek Dış Kaynak kullanımı etkin bir şekilde yapılmaktadır.