İŞLETMELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

İşletmelerde dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 ile birlikte özellikle nesnelerin interneti, yapay zeka teknolojileriyle birlikte  robotik sistemler gibi ileri üretim teknolojilerinin işletmelerde giderek artan bir oranda yaygınlaşmasıyla kullanılmaya başlayan süreci kapsamaktadır. Bu dijital dönüşüm ise sadece işletmeleri değil, sağlık sektörünü, eğitim sektörünü, tarım ve sanayi sektörünü baştan sona etkilemektedir. Öyle ki artık gelişmiş ülkeler tarafından, dijitalleşmenin bu derece yaygınlaşmasıyla toplumların da bilgi toplumlarına geçiş yaparak bir sonraki aşamaya ilerledikleri düşünülmektedir. Aşağıda bulunan görselde Dünya Ekonomik Forum’unun sektörel bazda net ekonomik faydaları görülmektedir.

wef2016

Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin maliyetlerini düşürürken getirdiği faydaları da arttırmaktadır. Bu anlamda dijitalleşmenin kullanımı, benimsenmesi ve işlevselliğinin kabul edilmesi de arttırmıştır. Burada dijitalleşmenin unsurlarından olan büyük veri, bulut bilişim gibi kavramlara da değinmek yerinde olacaktır. Diğer yazılarımızda detaylı olarak bahsedeceğimiz bu kavramlar, dijital çağın en büyük teknolojileri arasında bulunmaktadır ve bu süreçte gerekli olan verilerin depolanması, istenilen anda ulaşılabilmesi, tasnifi gibi süreçlerinde yönetilebilmesi için gereklidir. Öte yandan dijitalleşme süreci aslında kurumların dönüştüğü, yeni iş modellerinin ortaya çıktığı bir süreç olarak da tanımlanabilir. Buna göre işletmelerde geleneksel üretim/imalat yapılarının da değişmesi gözardı edilemeyecek bir gereklilik ve gerçek olarak önümüze çıkacaktır.

Tübitak’ın hazırlamış olduğu “Yeni Sanayi Devrimi:Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” isimli çalışmasında bahsedilen dijital teknolojiler; dijitalleşme, etkileşim ve geleceğin fabrikaları olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Burada geleceğin fabrikaları ise ileri robotik sistemler, eklemeli imalat ve otomasyon ve kontrol sistemlerinden oluşmaktadır.

İşletmelerde dijital dönüşüm dendiğinde üretimin yanında işletme içi haberleşmeler, evrak takipleri, faturalar ve dahası aslında bütün süreçlerin bu dönüşüme girmesi esastır. Artık eski düzen elde kağıtlarla bir yerden bir yere haber gönderme ya da telefon, eposta üzerinden durumların aktarılması şeklinde değil, sistemler üzerinden anlık bildirimlerle ya da uyarılarla tüm işletmenin o anda hemen tepki veren, işleyişten tüm sorumluları haberdar eden, herhangi bir arıza vs durumlarında da ilgili ekiplere uyarı gönderen vb. işleri yürüten canlı bir sistem olması beklenmekte ve istenmektedir.

İşletmelerin artık bilgi çağına ayak uydurmaları, varlıklarını devam ettirebilmeleri ve dünya standartlarında üretim/hizmet süreçlerine devam edebilmeleri için bu dijital dönüşüm yolculuğuna adım atmış olmaları gerekmektedir. Canlı ve sağlıklı bir işletme için ilk yapılması gereken ise bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Sistemi almaktır. Entegre sistemlerle işletmedeki dijital dönüşüm sürecinin ilk temel taşı bir ERP sistemiyle başlar.

2