ProCOST™ – ÜRETİM TAKİP SİSTEMİ

Günümüzde Bilgisayar ve İletişim teknolojilerindeki gelişim ürün geliştirme süreçlerini kısaltmakta ve firmaların benzer ürünler ile pazarda rekabet etmesini gerektirmektedir. Küreselleşme hitap ettiğimiz pazarı ulusal ya da bölgesel sınırların ötesine taşımakla birlikte firmaların maruz kaldığı rekabeti de aynı yaygınlıkta geliştirmektedir. Bunların sonucunda pazardaki fiyatlar Çin gibi ülkelerin ucuz iş gücü avantajı ile şekillenmekte, müşteri memnuniyeti ve kalite algısı fiyat rekabetine karşı en önemli avantaj olmaktadır. Bunu daralan kâr marjları ile çalışırken sağlayabilmek için  iş süreçlerinin ölçümlenmesi ve anlık veriler ile yönetilmesi gerekmektedir.

Üretim yönetimine yönelik özel olarak yazılmış bilgisayar programları, bundan 4 ya da 5 sene öncesine kadar, daha çok planlama sürecine yoğunlaşmaktaydı. Bugün aynı programların yeni versiyonları, üretim sorumluları ile üretim kaynaklarını sürekli iletişimde tutabilme özelliğine sahipler. İnternet tabanlı bu yazılımlar sayesinde, üretim kaynakları dünyanın neresinde olursa olsun, üretim sorumluları tarafından kolayca görevlere atanabiliyor ve üretim müdürleri tarafından da  işlerin tamamlanma oranları düzenli olarak  takip edilebiliyor.

Artan küresel rekabet, buna bağlı değişen satış fiyatları; hammadde ve işçilik gibi üreticinin fazla etkisinin olmadığı konular gözönüne alındığında, rekabet gücü ve karlılığı etkileyecek en önemli unsurun “üretim verimliliği” olduğu görülmektedir.Fakat üretim bazlı çalışan şirketler veya şirket içinde sürekli olarak  üretim yönetimi süreçlerine dahil olan kaynakların düzenli olarak kontrolü biraz daha zorlaşmaktadır. Yürütülen  hemen her üretim faaliyetinin farklı hedeflerinin ve farklı içeriğinin olması, kontrol işlemlerinin de standart hale getirilmesini zora sokmaktadır. Kalite Kontrol çalışmalarının hedeflerinden bir tanesi de doğal olarak, firmaya ait finansal veya işgücü açısından mevcut kaynakların, hangi faaliyetlere, ne kadar harcandığını izlemektir. Bu nedenlerden dolayı da üretim verimliliğini yönetmek ve artırabilmek ise verimliliğin sürekli ve doğru ölçülmesi ile mümkündür. Bu noktada karşılaşılan en önemli sıkıntı, gerçek ve sağlıklı veriye anında ulaşamamaktır. Üretim Maliyet Sistemi ve Üretim Yönetimi Bilgi Sistemi işte bu ihtiyaçtan yola çıkarak BilTAY Teknoloji tarafından tasarlanıp geliştirilmiş; üretimi sürekli izleyerek verimliliği ve kaliteyi ölçen bir takip ve yönetim sistemidir.

ProCOST TM Üretim Maliyet Takip Yazılımı Modülleri: 

 • Stok Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
3

Otomatik Veri Toplama ve Tanıma

 • Hat üstü endüstriyel panel pc’ler
 • El ve forklift terminalleri
 • Sensör ve uyarı ekipmanları
 • IO kartlar, hat üstü ürün yönlendirme
 • Hat Üstü Otomatik barkodlama
 • Hat üstü sabit barkod okuyucular
 • Manuel Barkodlama
 • Otomasyon Sistemleri ile tam entegrasyon
 • Özel Sensörler ile Sıvı Seviyesi, Sıcaklık, Basınç, Malzeme Tüketimi, Üretim Sayıları, Ağırlık, vb. verilerin toplanabilmesi.
 • Seri/Hat Üretim Takibi
 • Özel/Proje Üretim Takibi
 • Kapak Kontrolü, Malzeme tüketimleri, Rulo Takipleri, Sıvı Seviyeleri, Üretilen Ürün Sayısı, Sıcaklık, Basınç, PLC Entegrasyonu
 • Otomasyon Sistemleri ile tam entegrasyon
 • Özel Sensörler ile Sıvı Seviyesi, Sıcaklık, Basınç, Malzeme Tüketimi, Üretim Sayıları, Ağırlık, vb. verilerin toplanabilmesi.
 • Gannt Şemaları, Çevrim Sürelerinin İzlenmesi, Özel KPI’ların hazırlanabilmesi.
 • Dinamik Çizelgeme Yapay Zekası

12

Ara Stok Yönetimi

 • Yarı mamul üretim ve etiketleme işlemi
 • Yarı mamul stok alanı kontrolü
 • Otomatik malzeme talebi oluşturma
 • Anlık malzeme ihtiyacı bildirimleri
 • Hatlara otomatik malzeme besleme
 • Ara stok alanı fifo ,son kullanım tarihi vb. takibi

 

  Kalite Kontrol

6

 • Ürün, Paket, Koli, Palet ve Lot bazında Kalite Kontrol İşlemleri
 • Kalite kontrol değerlerinin sisteme girilmesi ve raporlarının oluşturulması
 • Kalite kontrol sonrasında ürünlerde otomatik statü değişikliği (red, kabul vb.)
 • Panel pc, el terminali, bilgisayar ve tablet pc ile kalite kontrol verileri toplayabilme
 

Depo Yönetimi

7

 • Mal kabul işlemleri
 • Sipariş kontrolü, bakiyeli sipariş kapama
 • Mal kabul etiketleme, adrese yönlendirme
 • Mal kabul kalite kontrol işlemleri
 • Operatörlere anlık emirler gönderebilme
 • Raf, adres barkodu okutarak kontrollü yerleştirme
 • Depolar arsı transfer işlemleri
 • Ürün bölme birleştirme işlemleri
 • Adet, kutu, koli, palet, çuval, bidon vb. takibi
 • Ağırlık, hacim, boyut vb. ürün bilgileri
 • Depo içi kontroller (raf, ürün bozuk vb.)
 • Minimum maksimum stok kontrolleri
 • Sistem içi uyarı mesajları ve bilgilendirme mailleri
 • Web sipariş modülü ve sipariş durumu izleme
 • Sevkıyat işlemleri ve sevkiyat kontrolleri
 • Sipariş, ürün bazında ya da kümülatif toplama
 • Fifo, son kullanım tarihi ve seri no takibi
 • Müşteriye ürün rezervasyonu
 • İndirme sırasına göre araç yükleme
 • Sevk irsaliyelerinin basılması
 • Entegrasyon ile üst sistemlere stok bilgileri güncelleme

Sevkiyat Yönetimi

 • Web üzerinden sipariş girişi ve bayi sipariş takibi
 • Siparişlerin otomatik olarak sistem üzerinde görüntülenmesi
 • Sevkiyat planlama ekranları ile sevk edilecek ürünlerin ve siparişlerin planlanması
 • Bakiyeli sipariş takibi
 • Sevk edilecek ürünlerin adreslerinden otomatik olarak toplatılması
 • Sevk noktasına getirilen ürünlerin son kontrollerinin yapılması varsa ek etiketlerinin basılması
 • Sipariş kontrollü araç yükleme
 • Araç bilgilerinin alınması, araca yükelemenin sevk sırasına göre yapılması
 • Sevk ve sevkiyat operasyonundaki aşamaların web üzerinde müşterilere gösterilmesi
 • Otomatik bilgilendirme mailleri
Ar-Ge İşlemleri

 • Ar-Ge proje oluşturma, projelere bağlı üretimler
 • Varyant zaman çizelgesi
 • Ürün formülü oluşturma
 • Test numunelerinin hazırlanması ve testleri
 • Tekrarlanabilirlik testi
 • Ürün, Ambalaj, barkod, kutu tasarım çalışmaları
 • Kritik spesifikasyon belirlenmesi
 • Tasarımın doğrulanması
 • Stabilite sonuçlarının değerlendirmesi
 • Tasarımın değerlendirilmesi
 • Üretim planlama
 • Tasarımın geçerliliği (Resmi bildirim)
 • MSDS-TDS bilgilerinin elektronik ortama kaydı ve GKK spesifikasyonları
 • Prototip çalışma
 • Prototip çalışma testi
 • Prototip kalite kontrol
 • Revizyonlar
 • Stabilite test sonuçları
 • Arge stok takibi
 • Onay işlemleri
 • Ar-Ge test değerleri ve grafikleri
 • Ar-Ge talepleri ve talep onay mekanizması
Raporlama

Rapor Örnekleri

 • Tarih bazlı üretim verileri raporlama
 • Hat bazında üretim verileri raporlama
 • Ürün etiketi bazında üretim verileri raporlama
 • Üretim kalite kontrol verileri raporlama
 • Üretim emirleri raporlama
 • Personel performans raporlama
 • Mal kabul raporlama
 • Depo içi bölgesel stok raporlama
 • Tarih bazlı stok raporu
 • Statü bazlı stok raporu
 • Ürün bazlı stok raporu
 • Sevkiyat raporları
 • Sipariş ve sipariş karşılama raporları
 • Geçmişe yönelik tarih bazlı raporlar

 Liste Örnekleri

 • Üretim hatları ve üretim verileri listesi
 • Ürün bazında üretim verileri listesi
 • Üretim kalite kontrol verileri listesi
 • Ürün bazlı stok listesi
 • Tarih bazlı stok listesi
 • Mal kabul listesi
 • Sipariş listesi
 • Sevkiyat listesi
 • İş emirleri listesi
 • Operatör performans listesi
 • Geçmiş tarihli stok verileri listesi
 • Ürün bazında hareket ve geçmiş listesi
 • Pivot listeler
 • Özel sorgu ekranı ile kullanıcı bazlı liste oluşturma

İZLENEBİLİRLİK

8

Hat üstü ürün spek görüntüleme ekranı (parça montaj sırası, parça montaj özellikleri ve çizimleri, montaj değerleri vb.) operatör bilgilendirme, İş emirleri, Arıza Kayıtları, Fire, Duruş Kayıtları vb.
İş İstasyonu Kurulumu İçin Yardımcı olan Elemanlar;

a) Barkod Okuyucular : Üretimin çeşitli noktalarında bilgi toplama amacı ile kurulacak bilgi toplama noktalarında bulunur.

b) El Terminalleri: Üretim sırasında operatörler tarafından anlık olarak veri girişi yapılabilen donanımlardır.

c) Panel PC: Barkod okuyucularından gelen verileri operatörlere aktaran  bir donanımdır.

d) Monitör : İşçinin veriyi nereye girmesi gerektiğini gösteren donanımdır.

Bu Şekilde Kurulacak Olan Sistemde Yer Alan Yardımcı Elemanlar;

a) İletişim Sunucusu : İş istasyonlarından gelen verilerin toplandığı ve uygulama sunucusuna aktarıldığı bilgisayardır.

b) Uygulama Sunucusu : Üretimden gelen verilerin değerlendirildiği ve yönetim raporlarının üretildiği bilgisayardır.

c) Yazılımlar : Üretim Yönetimi Bilgi Sistemi, Üretim Maliyetlendirme Sistemi ve Barkod terminalleri yazılımlarıdır.

Sistemde Yer Alan Yardımcı Elemanlar İse Şunlar Olacaktır;

a) Etiketler : İşletmede çalışan her bir kişiye bir barkod numarası verilir ve etiketi basılır. Her bir üretim faaliyetinin de barkod etiketi bulunur.

b) Menüler : İşçiler bilgi toplama noktasında yaptıkları operasyonları bu sabit menüler yardımı ile barkod terminallerine girerler.

SMART BOX

ProCOSTTM Üretim Maliyet Takip Sisteminde, operatörler üretim alanında kurulan PANEL PC’ler yardımıyla üretim kayıtlarını rahatlıkla okuyabilirler. Bu kayıtlardan yola çıkarak iş emirlerini başlatabilirler. Üretim aşamasında  oluşabilecek duruş veya arıza durumlarında üretim yetkililerini bilgilendirmek için ANDON PANELLER kullanılmaktadır. Endüstriyel üretim tezgâhları için izleme ve otomasyon, ortam izleme, düşük hızlı veri toplama ve kontrol için BilTAY Teknoloji tarafından geliştirilen Smart Box’lar (Üretimden Veri Toplama Kutuları) kullanılır. Smart Box ile malzeme tüketimleri, üretim miktarları ve hatta tüketilen su miktarı gibi ölçümler kolaylıkla yapılabilmektedir.

uretim-takip-sistemi

SİSTEMİN FAYDALARI

Verimlilik ve Kârlılık Artışı:

 • Çalışma kaynaklarının (işçi) gerçek zamanlı takibi,
 • Tedarikçi performansının izlenebilirliği ile,
 • Planların fiili duruma göre sapmasının izlenebilirliği ile,
 • Yarımamul takibi.

9Süreçlerin İyileşmesine İlişkin Ölçülebilen Değerler:

 • Makine veya Süreç
 • İş Emri/Sipariş
 • Zaman (Çalışma, Duruş)
 • Operatör
 • Vardiya
 • Bakım

Müşteri Memnuniyetindeki Artış:

 • Üretilen yarımamul veya mamullerin süreç izlenebilirliğinin sağlanması ile,
 • Müşteri isteklerine göre  JIT (Just In Time) üretim imkanının getirdiği rekabet avantajı ile,uretkenlik_artisjpg
 • Her seviyede stokların gerçek zamanlı takibi sayesinde hızlı ve doğru planlama yapılması ile,
 • Müşteriye hızlı geri bildirim ve teslimat sapmalarının kontrolü ile sağlanır.

Ürün ve Süreç Kalitesinin İyileşmesi:

 • Üretimin gerçek zamanlı izlenebilmesi ile,
 • Kimlik (lot, kasa, parti no vb.) bazında takip edilebilmesi ile,
 • İzlenebilirlik sayesinde kalite ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin daha sağlıklı değerlendirilmesi ile,
 • Üretim parametreleri ve kalite sorunları ilişkilendirilerek efektif çözümlerin üretilmesi ile,
 • Kullanıcı girişlerinin kontrolü gerçek zamanlı yapılarak veri kalitesinin arttırılması ile sağlanır.
     ProCOSTTM Üretim Maliyet Takip Sistemi, bir fabrikada tek bir makineden başlayıp bir üretim hattına ya da tüm fabrikaya kadar değişik ölçeklerde kullanılabilme ve genişleyebilme esnekliğine sahiptir. Sistem, marka ve modelden bağımsız olarak sahadaki tüm makine ve ekipmandan veri toplayabilir. Geliştirilebilir yapısı ile ProCOSTTM, SCIENTATM ERP ve KAYISITM Kalite Yönetim Sistemi yazılımları ile entegre çalışır. Microsoft SQL 2008 veri tabanı sayesinde eklentilere açık bir mimariye sahiptir.

Üretim Esnasında İzlenebilen Değerler: 

 •  Makinelerin Durumları
 • Yapılmakta Olan İş
 • Üretim Hızı ve Miktarları
 • Fireler ve Sınıflandırması
 • Duruş Süreleri ve Sebepleri
 • İş Emirlerinin Gerçekleşme Oranları

Kurumsal Çeviklik:

 • Anlık ve doğru şekilde toplanan verilerle üretimin dinamik olarak izlenebilmesi ile,
 • Geriye dönük raporlama ile performans ve kalite göstergelerinin karşılaştırılabilmesi ile,
 • Müşterilerin değişken isteklerinin ve yeni iş süreçlerinin uygulamaya daha hızlı ve kontrollü alınması ile sağlanır.

ProCOSTTM Üretim Maliyet Takip Sisteminden alabileceğiniz bazı raporlar:

 • Tarih bazlı üretim verileri raporlama
 • Hat bazında üretim verileri raporlama
 • Ürün etiketi bazında üretim verileri raporlama
 • Üretim kalite kontrol verileri raporlama
 • Üretim emirleri raporlama
 • Personel performans raporlama
 • Mal kabul raporlama
 • Depo içi bölgesel stok raporlama
 • Tarih bazlı stok raporu
 • Statü bazlı stok raporu
 • Ürün bazlı stok raporu
 • Sevkiyat raporları
 • Sipariş ve sipariş karşılama raporları
 • Geçmişe yönelik tarih bazlı raporlar

Böylece sistemin faydaları aylar sonra değil kullanılmaya başlar başlamaz görülür ve sisteme yapılan yatırımın geri dönüşü kısa sürede gerçekleşir. Kağıtlarla toplanan ve karar verme merkezlerine gecikmeyle ulaşan üretim verilerinin anında toplanması sayesinde sistem, yönetim ve üretim katmanları arasındaki kopukluğu giderir. Yönetim bu sayede üretimi yakından izleyerek kayıpları en aza indirir ve gerekli müdahaleleri anında yapabilir. Yöneticiler uygulama sunucusuna kendi ofislerinde bilgisayarlarından bağlanarak imalattaki son gelişmeleri raporlayabilirler.

Üretim Maliyet Takip Sistemi Tanıtım Broşürünü Buradan İndirebilirsiniz.