PROJE YÖNETİMİ / FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAMA

Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Eğitimi 

EĞİTİMİN AMACI:

     İş kurma sürecindeki diğer bir önemli adım önemli adım olan yapılabilirlik hazırlanma amacı ve nasıl kullanılacağı konusunun vurgulanması, yapılabilirlik raporunun içeriği ve hazırlanması ile ilgili temel bilgilerin girişimcilere verilmesi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

· Fizibilite nedir?

· Fizibilite raporu Nedir?

· Neden fizibilite raporu hazırlanmalı

· Fizibilite Raporlarının Yapısı

§      Yatırımcı Hakkında Bilgiler

o      Sermaye Yapıları ve Ortaklıklar

o      Hukuki Yapılar

o      Referanslar ve Referans Hazırlama

§      Yatırım Hakkında Bilgiler

o      Yatırım Türleri

o      Yatırım Konusu ve Seçimi

o      Kuruluş Yeri Seçimi

o      Yatırım Tarihi Belirleme

o      Deneme Üretimi ve Süresi Belirleme

o      Yatırım Ekonomik Ömrünün Belirlenmesi

o      İstihdam Yapısının Oluşturulması

o      Yatırım Teşvikleri ve Yararlanma Yöntemleri

o      Yatırım Gerekçesinin Açıklanması

o      Yatırım Özetinin Hazırlanması ve Açıklanması

o      Üretilecek Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi ve Açıklanması

o      Hedef Pazarın Seçimi ve Açıklanması

o      Hedef Kitlenin Seçimi ve Açıklanması

o      Pazar Araştırmalarının Yapılması ve Raporlanması

-Bölgesel Pazar Analizi

-Ulusal Pazar Analizi

-Uluslararası Pazar Analizi

o      İhracat ve İthalat Fırsatları ve Yöntemleri

o      Yatırım Kapasitesinin Belirlenmesi

o      Yatırım ile İlgili Teknolojilerin Seçimi ve Üretim Teknolojileri

o      Patent, Lisans, Telif Hakkı ve Teknik Bilgi (know-how) İhtiyacının Belirlenmesi ve Alımı

o      Ham Madde İhtiyaç Listesinin ve Tedarik Zincirinin Oluşturulması

o      İş Akış Terminolojisi ve Akış Şemalarının Hazırlanması

o      Tesis Yerleşim Planının Hazırlanması

o      Çevresel Etkilerin Belirlenmesi ve ÇED Raporunun Hazırlanması

§         Yatırımın Mali Analizi

o      Sabit Yatırım Tutarının Belirlenmesi ve Hesaplanması

o      Yıllık İşletme Giderlerinin Belirlenmesi ve Hesaplanması

o      İşletme Sermayesinin Belirlenmesi ve Hesaplanması

-Mali Tabloların Hazırlanması

-Yatırım Dönemi Finansman Planının Hazırlanması

-İşletme Dönemi Bilgileri Tablosunun Hazırlanması

-Gelir-Gider ve Fon Akış Tablolarının Hazırlanması

Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması

§         Yatırımın Değerlendirilmesi

o      Mali Değerlendirme

-Mali Değerlendirmenin Amacı

-Mali Değerlendirme Kriterleri (Oranlar)

v      Sermayenin Karlılığı

v      Yatırımın Karlılığı

v     Net Bugünkü Değer Analizi

v      İç Karlılık Oranı

v     Yatırım Geri Ödeme Süresi

v      Başa baş Noktası Analizi

-Mali Değerlendirme Tablosunun Hazırlanması

o      Ekonomik Değerlendirme

-Ekonomik Değerlendirmenin Amacı

-Ekonomik Değerlendirme Kriterleri

v      Net Yurtiçi Katma Değer

v      Yatırımın Üretkenliği

v      Sermayenin Üretkenliği

v      Sermaye İstihdam Oranı

v      Sermaye Hasıla Oranı

·        Yapılabilirlik Raporu Hazırlanması Sırasında Yararlanılacak Yöntemler

§       Bilgi ve İstatistik Araştırma Yöntemleri ve Kaynaklar

§       Bilgisayar Kullanımı ve Faydalı Yazılımlar

§       Yapılabilirlik Raporu Şablonu

Yapılabilirlik Raporu Örneğinin Sunumu