ProSTATION™ Üretim Takip Sistemi İstasyonu

1239433_650624758282621_1248888904_nProSTATION™ üretimden veri toplama ihtiyacından yola çıkılarak BilTAY Teknoloji tarafından tasarlanarak geliştirilmiş; sistem projelerin üretim sürecinin sürekli izlenerek üretimin verimliliğinin ve gerekli kalitenin gerçekleşme durumunun anlık takibi üzerine kurulmuştur.  Ortaya çıkan sistem firmalara temel olarak dört alanda fayda üretmektedir.

Sistemin firmada verimlilik artışını sağlayan özellikleri;

Üretimde kullanılan işgücünün ve işgücü maliyetlerinin gerçek zamanlı takibi,

 • Tedarikçilerinin performanslarının izlenebilirliliği,
 • Üretim Planının fiili olarak gerçekleşme oranının takibi,
 • Ürün Ağaçlarını oluşturan kalemlerin en alt seviye bazında takibidir.

Sistemin müşteri memnuniyeti artışı sağlayan özellikleri;

 • Üretilen mamullerin ya da yarı mamullerin süreç izlenebilirliğinin sağlanması,
 • Müşterilerin isteklerine anlık cevap verebilme imkânı,
 • Her seviyede stokların gerçek zamanlı takibi sayesinde hızlı ve doğru planlama yapılabilmesi,
 • Müşteriye hızlı geribildirim yapılabilmesi ve teslimat saptamalarının daha gerçekçi tahminlenebilmesidir.

 Sistemin ürün ve süreç kalitesinin iyileşmesini sağlayan özellikleri;

 • Üretimin gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesi,
 • Ürünlerin kimlik(Lot, kasa, Parti No, …vb.) bazında takip edilebilmesi,
 • İzlenebilirlik sayesinde kalite ve müşteri memnuniyetinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi,
 • Üretim takip ve ölçüm parametrelerinin kalite sorunları ile ilişkilendirilmesi sağlanarak efektif ve çabuk çözümler üretilebilmesi,
 • Üretim takibi için gerekli verilerin anlık girişi sayesinde veri kalitesini artırılabilmesidir.

Sistemin kurumsal çevikliğe katkıları;

 • Anlık ve doğru şekilde toplanan verilerle üretimin dinamik olarak takip edilebilmesi,
 • Geriye dönük raporlama ile performans ve kalite göstergelerinin karşılaştırılabilmesi,
 • Değişen müşteri isteklerinin ve yeni iş süreçlerinin üretime daha hızlı ve kontrollü dâhil edilmesinin sağlanmasıdır.

Bu özellikleri sayesinde ProCOST™ üretim etkinliğinin takibini ve üretim kalitesinin sağlanmasını etkin bir şekilde sağlamaktadır. Böylece sistemin faydaları aylar sonra değil kullanılmaya başladıktan kısa bir süre sonra görülmekte ve yapılan yatırımın geri dönüşü çok kısa bir sürede gerçekleşmektedir.

Kâğıtlarla toplanan ve karar verme merkezlerine gecikmelerle ulaşarak projenin gizli maliyeti ve gecikme nedenlerinden birisi olan proje verilerinin anında toplanabilinmesi sayesinde sistem, yönetim ve üretim katmanları arasındaki kopukluğu da giderebilmektedir. Yönetim bu sayede üretim sürecini yakından izleyerek üretime gerekli müdahaleleri daha kısa sürede yaparak kayıpları en aza indirebilmektedir.

4 Temel modelimiz bulunmaktadır. Bunlar:

aaa

PRS001 – Çalışma Dolabı Kiosk

PRS002 - Totem Kiosk

PRS002 – Totem Kiosk

PRS003 - Duvar Tipi Kiosk

PRS003 – Duvar Tipi Kiosk

PSR004 - Masa Üstü Kiosk

PSR004 – Masa Üstü Kiosk