STRATEGYTM STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM SİSTEMİ

Stratejik planlama ve yönetim günümüz işletmeleri için ileriyi görebilme ve doğru kararlar verebilme açısından önemli bir yöntem haline gelmiştir. Klasik yönetim anlayışlarının dışında planlama ve yönetim üzerine bugün strateji katıldığında işletmelerin gelişmesi ve çağa uygun üretim ya da hizmet anlayışıyla varlıklarını sürdürebilmeleri oldukça önem kazanmaktadır. Zamanla değişen çevre, teknolojik yenilikler, sanayileşme ve özellikle de son yüz yılda dijitalleşmenin getirdiği süreçle birlikte işletmelerin de planlama ve yönetim sistemleri üzerinde bir strateji kurma, bunu yönetme ve yürütme adımlarını belli bir plan dahilinde devam ettirme ihtiyacı doğmuştur. 

Bu sebeple bizler de BilTAY Teknoloji olarak işletmelerin bu süreçlerinde en önemli yardımcıları olmak ve yol haritalarını birlikte çizebilmek için STRATEGYTM sistemini geliştirdik. Aylık, haftalık hatta günlük toplantılarla belirlemeye çalıştığınız karar süreçlerinizi tek bir yerde toplamanız, bunları analiz etmeniz ve yönetmeniz için STRATEGYTM en büyük yardımcınız olacaktır.