Üretim Yürütme Sistemi (MES) Nedir?

mes-erp-mrp Manufacturing Execution System (MES) yani Üretim Yürütme Sistemi, ilk defa  1990lı yıllarda kullanılmaya başlanan , üretim departmanında meydana gelen bütün faaliyetlerin kontrol edildiği kapsamlı bir sistemdir. Sistem, ERP ile entegre bir şekilde  verileri düzenler ve merkezi bir veri tabanında saklar. Bilgi sistemlerinden (planlama ve mühendislik büro gibi) verileri toplayarak tüm verilerin ağ üzerinden erişilebilir olmasını sağlar. ERP’den iş emirlerini alır, düzenler ve  üretim birimlerine aktarır. Üretim sahası ile eş zamanlı olması sayesinde de anlık planlama yaparak kaliteyi artırır. Sistem; tüm değişken müşteri siparişleri, MRP sistemi, uzman çizelgeleme ve diğer planlama kaynakları ile başlar; ve en etkili, düşük maliyetli, amacına uygun, en yüksek kalitede olacak şekilde ürünleri oluşturur.

 

 

Information-and-Communications-Technology

Sürekli çeşitliliğin arttığı günümüzde üretim bölümü de gelişmekte ve bunun sonucu olarak bazı sorunlar meydana gelmektedir. Çizelgeleme, planlama sistemlerinin(MRP) kapsamı dışında olan tipik varyasyon seviyeleri için hesap kayıtlarına ihtiyaç duyar. MES tipik bir üretim tesisinin en kritik detaylarını göz önünde bulundurur ve kontrol eder.

Üretim bölümündeki varyasyonların nedenleri:

 • Makine arızaları
 • İşe gelmeme
 • Hazırlık sürelerinin değişmesi
 • Temizlik ve bakım süreleri
 • Değişen teslimat günleri
 • Kalite problemleri
 • Alternatif iş planları
 • Alternatif parça listeleri
 • Nakliye elverişliliği
 • Kalite kaynaklarının elverişliliği
 • Minimum üretim ve hazırlık sürelerindeki değişiklikler

mes-robot-tablet

Çalışanların ürünleri mümkün olan en uygun yöntem ile üretebilmeleri ve oluşabilecek aksaklıkların en aza indirgenebilmesi için doğru araçların ve kritik bilgilerin üretim personelinin elinin altında olması gerekmektedir. MES  gerçek süre esasına dayanarak çalışır, çizelgeleyicinin üretimde karşılaştığı ani değişimleri kontrol edebilmesine olanak tanır. Bir fabrikada tüm olayların kalbi üretimde atar. Bu yüzden verilerin anlık olarak aktarılması ve takip edilmesi önemlidir. MES eş zamanlı veri toplama özelliği ile geç teslimat, düşük kalite, fazla maliyet gibi durumlarla karşılaşıldığında hızlı karar vermeye yardımcı olur.

mes-cycle

Kapalı Döngü Entegrasyonu

A sınıfı MESlerin bir diğer kritik karakteristik özelliği ise kendisini çevreleyen sistemlerle entegre olabilme özelliğidir. Sadece veri yığınlarının dikkatsizce girilmesini ortadan kaldırmaz aynı zamanda çevresindeki sistemleri gerçeğe daha yakın hale getirmek için gerekli düzenlemelere izin verir. Örneğin, üretim bölümünden gelen kritik bir bilginin stok, maliyet, tedarik gibi ERP elementlerinin güncellenmesine ihtiyacı olsun. Hazırlık süreleri üretim bölümünde kullanılabilecek yeni tekniklerle geliştirilmesi ve gelecekte kullanmak için ERP sisteminin beslenmesi gerekir. Bu, yeni siparişlerin öngörülen teslimat tarihlerinin müşterilere aktarılacağı zaman daha iyi bir bilgi veya fiyatlandırma ile ilgili kararlar verirken geliştirilmiş maliyet bilgileri sağlar. Üretim bilgileri, diğer iş sistemlerinin sürekli güncellenmesinde gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek için gerçekçi bilgiler sağlar.

Üretim Bölümü Çizelgeleme

Üretim bölümü yüksek seviyelerde değişkenliğin olduğu karmaşık bir çevredir. Acil sipariş, makine arızası, tahmin edilenin gerçekleşenle uyuşmaması ve bunun gibi benzerlikler üretim planında sorunlara sebep olur. Yüksek kalitedeki MESler üretim bölümünde çizelgeleme ihtiyaçlarını direkt olarak kontrol etmek için en iyi araçları sağlar. MES çizelgeleme metodları aşağıdaki gibidir.

 • Sonlu çizelgeleme
 • Kuyruk kısaltma
 • Görsel programcı
 • Minimum işlem öncelikleri
 • Sonlu planlama
 • Çizelgeleme metodları:
  • F = Forward (ileri gitmek )
  • R = Repetitive (tekrarlamak)
  • B = Backward (geri gitmek)
  • O = Overlap (kesişmek)
  • M = Manual (el ile)
  • P = Parallel (paralel)

schedule-manifacture

MES’in Bütün Fonksiyonları

Düzgün dirençli bir MES sisteminin üretim bölümündeki bütün kritik fonksiyonların uygulamalarını içermesi gerekir. İyi bir MES üretim bölümünün anahtar parçalarına sahip olmadan tamamen esnek olamayabilir. Bir üretim yürütme sisteminin amacı verimliliği arttırmak, ürün üretim sürecinin süresini azaltmaktır. Bunun için de işlem/detay çizelgeleme, doküman konrolü, veri toplama, iş yönetimi, kalite yönetimi, süreç yönetimi, özel durum yönetimi, bakım, yönetim, ürün izleme ve şeceresi, performans analizi gibi fonksiyonlara sahip olmalıdır.

uretim-yurutme-sistemi-parcalari-mes-system

Bilgisayarlı MES Kullanmanın Faydaları

İyi çalışan bir tesis sınıfının en iyisi üreticiler için birçok anlamlı teklif sunabilir. Diğer bir bakış açısıyla üreticiler temelde karlılık olmak üzere zamanında teslimat ve daha iyi üretim kalitesinde anlamlı gelişmeler beklentisi içerisinde olabilirler.

Üreticiler aşağıdaki maddelerden gelişmeleri izleyebilirler:

 • Veri giriş süresinin azaltılması veya ortadan kaldırılması
 • Üretim çevrim süresinin azaltılması
 • İşlem süresinin azaltılması
 • Vardiyalar arasında evrak işlerinin azaltılması veya yok edilmesi
 • Hazırlık zamanının azaltılması
 • Ürün kalitesinin geliştirilmesi
 • Evrak kaybının engellenmesi
 • Çalışanların yetkilendirilmesi
 • Planlama süreçlerinin geliştirilmesi
 • Müşteri servisinin geliştirilmesi
 • Hazırlık maliyetleri ve bekleme sürelerinin azaltılması
 • Daha güvenilir ve hassas süreçlerin planlaması

 

mes-temel-fonksiyonlar-basic-functions