İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetimi, bir kurumun en üst basamağından en alt basamağına kadar bütün çalışanlar arasındaki ilişkileri etkiler. Sağlam bir İnsan Kaynakları Yönetiminin oluşması için işinde uzman, insan ilişkileri kuvvetli, bu konudaki yüksek bilgi ve tecrübeye sahip yöneticiler gerekmektedir.

Üst Düzey Yöneticilik Eğitimi içerisinde verilecek olan İnsan Kaynakları Yönetimi konu başlıkları:

 • KÂRLI ORGANİZASYON YAPISININ OLUŞTURULMASI
 • DANIŞMA KURULU
 • TOPLANTILARLA YÖNETİM1743
 • GÜNLÜK SEYİR DEFTERİ
 • GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLAR
 • PERFORMANS SİSTEMİ NEDİR?
 • ÜCRETLER DENGESİ
 • PRİM SİSTEMİ NEDİR?
 • MOTİVASYON ROKETİ
 • ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARINI ARTTIRMANIN YOLLARI
 • PETER İLKESİ
 • DOĞRU İNSANLARI NASIL TANIRSINIZ?
 • PERSONEL MALİYETLERİNİ AZALTMAK İÇİN YAPILABİLECEKLER NELERDİR?
 • DAHA AZ PERSONEL İSTİHDAMI İÇİN TALEBİN YÖNETİMİ
 • EĞİTİM
 • ÇALIŞMA KİTAPÇIKLARININ HAZIRLANMASI
 • YAPILMASI GEREKEN ANKETLER VE KOMİTELER

  MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Değişen piyasa koşulları ve üstün rekabet ortamında işletmelerin ayakta kalabilmeleri, müşterilerinin sadakatlerini kazanabilmelerine bağlıdır. Müşterilerinin isteklerini ve beklentilerini zamanında algılayıp karşılayabilecekleri bir sistem oluşturmalıdırlar. Bu sistemin adı Müşteri İlişkileri Yönetimi‘dir. İşletmesini daha kârlı hale getirmek isteyen, doğru müşteriye doğru ürünü sunmak isteyen her yönetici Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramını çok iyi bilmelidir.

     Üst Düzey Yöneticilik Eğitimi içerisinde verilecek olan Müşteri İlişkileri Yönetimi konu başlıkları:

 • DOĞRU FİYAT POLİTİKASI
 • FİYAT VE SATIŞ MİKTARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • ÜRÜNLERİN MALİYETLERİ
 • SATIŞ VE PAZARLAMA İLE KARLILIĞI ARTTIRMA ÇALIŞMALARI
 • PARETO ANALİZİ YAPARAK KÂRINIZI NASIL ARTTIRIRSINIZ?
 • MÜŞTERİ VE ÜRÜN KÂR MATRİSLERİNİ DEĞİŞTİREREK KÂRLILIĞI ARTTIRMA
 • ÖZAF ANALİZİ
 • YALNIZ ÜRÜN
 • HEDEF KİTLE
 • MARKET SMARTER
 • MÜŞTERİ BEKLENTİSİNİ NASIL AŞARIZ?
 • YÜKSEK REKABETE NASIL ERECEKSİNİZ?
 • FİYATLAMA SATIŞ CİROSU YERİNE KÂRI SEÇİN
 • İHRACAT FİYATLAMASI
 • DAĞITIM KANALLARI
 • İHRACAT YANLIŞLARI VE DESTEKLER
 • MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ
 • SATIŞ EKİBİ VERİMLİLİĞİ
 • ÖRNEKLER
 • REKLAM
 • MARJİNAL NET DEĞERİN ÖLÇÜLMESİ
 • KÖK NEDENLERİN ETKİLERİNİN BULUNMASI
 • DERHAL KÂR GETİRECEK PAZARLAMA STRATEJİLERİ NELERDİR?
 • PAZARLAMA KONTROL LİSTESİ
 • KAYBEDİLMİŞ SATIŞLAR RAPORU
 • SATIŞ HEDEFLERİNİ TUTTURMA

2254

SATIŞ YÖNETİMİ

Kârlı organizasyonların anahtarları iyi Satış Yönetimi, daha öncesinde ise iyi satışçılardır. İyi bir satışçı olmak ilk olarak müşterinizi iyi tanıyabilmenize bağlıdır.

İyi Bir Satışçı Nasıl Olunur?

 • İyi ve hızlı bir konuşmacı değil, her şeyden önce iyi bir dinleyicidir.
 • Herhangi birine satmaz. Doğru kişiye, doğru zamanda, doğru ürünü önerir.
 • Körü körüne satış yapmaz. Önce hedef ve stratejileri belirler.
 • Diyalog kurar. Doğru yaklaşım ve doğru sorularla işe başlar.
 • Ürünü sunmadan önce müşteri ihtiyacı ve satın alma güdülerini açığa çıkarır.
 • Ürünün sadece müşterinin ihtiyaçlarına hitap eden özelliklerini ve yararlarını ortaya koyar.
 • Müşteri itiraz ediyorsa, bunu suçlama olarak algılamaz. Altta yatan asıl nedeni bulur ve yok eder.
 • Satın alma sinyallerini algıladığında, satışı vakit geçirmeden uygun şekilde tamamlar.
 • Satış sonrası değerlendirmenin bir sonraki satış ziyaretinin başlangıcı olduğunu bilir.

Başarılı ve iyi satıcının amacı; satmak değil, müşterinin satın almasına yardımcı olmak ve karşılıklı kazanç durumu oluşturmaktır.

ÜRETİM YÖNETİMİ

     Kârlı organizasyon yapısının bir diğer temel taşı Üretim Yönetimidir. Üretim Yönetimi kısaca, malzeme ve insan gücü kaynaklarının biraraya getirilerek, en az maliyetle ürün ortaya çıkarma olarak tanımlanabiilr.

Üst Düzey Yöneticilik Eğitimi içerisinde Üretim Yönetimi ile ilgili yapılacak çalışmalardan bazıları:

 • FABRİKA TURU
 • KÂRLI SATIN ALMA
 • JUST IN TIME
 • GİDERLER VE KONTROL
 • DIŞ KAYNAK (OUTSOURCE) KULLANIMI
 • PERSONEL GİDERLERİNİ AZALTMA NASIL SAĞLANIR?
 • KÂR İÇİN MALZEME VE İŞLETME GİDERLERİNE ÖNCELİK VERMEK
 • NAKLİYE GİDERLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
 • GERÇEK MALİYET
 • İÇ KALİTE
 • KOLAYLIK YARATMA
 • TESİS PLANLAMA
 • VERİMLİ ÜRÜN TASARIMI NASIL YAPILIR?
 • İŞLETMEDE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULUMU
 • DURUŞLAR
 • GEREKSİZ SABİT KIYMET VE STOKLARIN SATILMASI
 • GRUPLANDIRMA TEKNİKLERİ
 • ÜRÜN AİLELERİ
 • ÜRÜN KATEGORİLERİ
 • MALZEME LİSTESİ
 • ÜRÜN AĞAÇLARI
 • ÜRÜN ROTALARI
 • ÜRÜN KONFİGÜRASYONU
 • ÜRETİM TÜRLERİ
 • MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI
 • ÇİZELGELEME

FİNANSAL YÖNETİM

Finansal Yönetim, belirlenen işletme hedeflerine ulaşılabilmesi için mali durumun yönetilmesidir. İyi bir üst düzey yönetici işletmenin finansal durumunun her adımını takip edebilmeli, işletme hedeflerini finansal analizleri iyi okuyarak belirlemelidir.

Üst Düzey Yöneticilik Eğitimi içerisinde verilecek olan Finansal Yönetim ile ilgili bazı konu başlıkları:

 • KÖTÜ FİNANSAL YÖNETİMİN SEBEPLERİ
 • RAPORLAMA PAKETİ2323
 • KUR RİSKİ
 • BAŞABAŞ ANALİZİ
 • NAKİT AKIŞI
 • HAZIR DEĞERLER
 • GİDERLERİN KONTROLÜ VE GİDER
 • SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ
 • ALACAK YÖNETİMİ
 • BANKA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • İHRACAT FİNANS KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI
 • İLAVE FON KAYNAKLARININ KULLANIMI
 • DEĞER ANALİZLERİ
 • BÜTÇE
 • TUTARLILIK
 • MALİ KONTROL
 • FARKLILIK YÖNETİMİ
 • NAKİT SIKINTISI

 

III. BilTAY AKADEMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

III. BilTAY Akademi Üst Düzey Yöneticilik Eğitimi,  26 Nisan 2014 Cumartesi günü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde başladı.

10171085_10203642592689033_7713754005795358119_n

Eğitim, ‘Lider Kimdir?’ konusu ile başladı. İlk bölümde dünya liderlerinden örnekler verildi. Yönetici olmak ve lider olmak arasındaki farklardan bahsedildi.

İkinci bölümde Kokteyl etkinliği düzenlendi. Katılımcılardan daha önce kendi kartvizitlerini oluşturmaları istendi. Gerçek bir kokteyl havasında geçen etkinlikte, kartviziti alınan kişiyle daha sonra iş yapabilme ihtimali üzerinde durulup, en akılda kalıcı bilgilerinin nasıl elde edilebileceği, kartvizitinin en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğinin örnekleri yapıldı.

Tanışma kokteylinin ardından katılımcı arkadaşlar üçer kişilik gruplar oluşturdular. Kokteyl esnasında aldıkları kartvizitlerle ve üzerlerine yazdıkları küçük notlarla ekip arkadaşlarını tanıttılar. Şirket simülasyonları esnasında birlikte çalışacak ekipler de belirlenmiş oldu.

1909176_10152170851099794_344848272438416001_o 1507367_10152170851049794_8898879329883096935_o 1504248_10152170852524794_10571055315813066_o

10313955_10203642593649057_1066905487473246419_n

Eğitimin ikinci gününde Sertifikalı Koç ve Endüstri Mühendisi sayın Nigar ERDEN CİNAŞ, koçluk üzerine tecrübelerini ve bilgilerini paylaşmak üzere eğitime katıldı. ‘Kendi kendinizin koçu olun!’ temasıyla çeşitli aktiviteler yapıldı.

III. BilTAY Akademi Üst Düzey Yöneticilik Eğitimi 6 hafta sonunda tamamlanmıştır. Eğitim sonunda katılımcı arkadaşlara ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve BilTAY Teknoloji Üst Düzey Yöneticilik Eğitimi Katılım Sertifikası verilmiştir.

“Eğitim almaya başlamadan önce üst düzey yöneticilik ve ERP hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve kendimi bu kadar geliştirebileceğimi de düşünmüyordum. Genelde derslerde hocalarımızın fazla vakit ayıramadığı ya da hiç üzerinde durulmayan terimlerden bahsedildi, girişimcilik konusunda bilinçlendirildi.. Kendi yazılımları üzerinden diğer ERP sistemi mantığı, işlevi anlatıldı.. Birtakım uygulamalar, etkinliklerle öğrenim kolaylaştırıldı.. sonunda bu kursun beni ileriye taşıdığına inanıyorum ve tavsiye ediyorum.” – Gizem Gürman / Endüstri Mühendisi

BilTAY AKADEMİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI DEVAM EDİYOR

BilTAY Akademi, VII. Dönem Sertifika Programına devam etmektedir. Bundan sonraki eğitimlerde kendisini ERP Sistemleri alanında geliştirmek isteyen kişiler, bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen mühendisler ve bu alana ilgi duyan tüm öğrenciler katılabilir. Eğitim hakkında daha fazla bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. Tel:0222 229 25 95

İş Simülasyonu Oyunu ile Gerçek rakipleri yenip iyi strateji kurmayı öğrenin

İş Simülasyonu Oyunu ile Gerçek rakipleri yenip iyi strateji kurmayı öğrenin

Üst Düzey Yöneticilik Eğitimine Öğrenci ve Üst Düzey Yöneticiler katılmıştır.

Üst Düzey Yöneticilik Eğitimine Öğrenci ve Üst Düzey Yöneticiler katılmıştır.

İş Yönetim Simülasyonu Oyununda İşletmenin bütününe bakabilmek en önemli kıstas...

İş Yönetim Simülasyonu Oyununda İşletmenin bütününe bakabilmek en önemli kıstas…