Yalın Üretim Sistemi Danışmanlığı

Yalın Üretim ve Yalın Şirket olma yolunda atacağınız adımlar maliyetinizi düşürürken hem hızınızı hem de müşteri memnuniyetinizi arttıracaktır. Firmanızın içinde bulunduğu Tedarik Zinciri içinde güçlü ve sağlıklı kalabilmesi, maliyetlerini düşürmüş ama müşterilerine verdiği hizmetin etkinliğini de arttırmış olmasına bağlıdır.

Firmanız ne kadar büyük olursa olsun Tedarik Zinciri içinde hiçbir zaman tam bağımsız değildir. Bundan dolayı bir yandan kendi iç sorunları ile uğraşırken diğer yandan da hem müşterilerinin isteklerini hem de tedarikçileri ile entegrasyonu sağlamalıdır. Bu iki taraflı entegrasyon ihtiyacı firmanızı farklı yöntemlere ayak uydurmaya ve verimliliğini sürekli olarak arttırmaya zorlar.

Yalın üretim sisteminin hedef aldığı temel İsraflar:

•          Üretim fazlası

•          Boşta bekleme

•          Gereksiz nakliye ve bakım işlemleri

•          Gereksiz ve değer katmayan operasyonlar

•          Stok fazlası

•          Üretim Hareket kayıpları

•          Hatalı parça üretimi (Hurda)

Beraber Çalışabileceğimiz Proje Konuları

Maliyet Sisteminin Daha İyi Çalışması

Ürünlerinizin size olan maliyetini bilmek, her birinin maliyet hedefi ile gerçekleşen maliyetini kıyaslamak, maliyeti yaratan unsurları izleyebilmek, müşterilerin isim isim karlılığını görebilmek …

Bunlara hızlı ve doğru sahip olduğunuz zaman şirketiniz daha verimli çalışacak, kurduğunuz yapı daha kalıcı olacak. Aksi takdirde başından bir an bile ayrılamayacağınız, uyurken bile bir gözünüzün açık kalması gereken aylar, yıllar sizi bekliyor demektir.

Stok Kayıt Doğruluğunun Sağlanması

Stok Kayıt Doğruluğu bilgisayar programınızın raporladığı stok miktarı ile gerçekleştirilen sayımların bir birini sağlayabilmesi demektir. Eğer şirketinizin Kayıt Doğruluk Oranı % 95′in altında ise Satış-Satın alma ve Üretim kararları risk altında olacağı gibi bilgisayar ortamında elde etmeyi arzuladığınız “Maliyet” değerleri de gerçeği yansıtamayacaktır. Diğer yandan Stok Kayıt Doğruluğunun sağlanması ERP/MRP çalışmaları için ön koşuldur. Bu çalışma içinde şirketinizin stok işleyişi baştan sona kontrol edilecek, açık kalan noktalar bulunacak ve kısa süre içinde kayıt doğruluk oranınızın % 95’in üzerine çıkması için bir iş planı yapılacaktır.

Ekipman Verimliliği Ölçüm ve Değerlendirme Sisteminin Kuruluşu (OEE)

Konu ister üretim ister hizmet olsun ekipman verimliliği temel bir performans ölçeğidir (OEE). Dünya ortalamasında bu verimlilik değeri %50-60 aralığındadır, bunun anlamı ise mevcut ekipmanın veya servis verebilme zamanının sadece yarısının “gelir amaçlı” kullanılıyor olması demektir. Bu proje çalışmasının sonunda firmanız, kayıplarını ve kayıp sebeplerini görmeye, önceliklerine göre onları azaltmaya başlayabilecektir.

Maliyet ve İsrafın Azaltılması

Maliyetin kalıcı olarak azaltılması toplam harcamanın azaltılması veya aynı harcama seviyesinde daha fazla “satılabilir” ürün elde etme olarak düşünülebilir. Bu proje çalışmasının amacı şirketinizin  verimsizlik alanlarını bulup onları azaltarak toplam maliyeti kalıcı olarak azaltmak ve bu bakış açısını şirketinizin iş kurgusu içine yerleştirmektir.

Ürün Ağacı ve Üretim Veri Tabanı Oluşturma

Güvenilir ve doğru ürün ağacı (BOM) ve rota bilgisine sahip olmadığınız sürece firmanızın malzeme yönetimi, kapasite yönetimi, iş emri sistemi, OEE çalışması, bütçelendirme, maliyetlendirme gibi alanlarda hedeflediğiniz sonuçlara ulaşabilmeniz mümkün değildir. Bu çalışma ile firmanızın beklentilerini karşılayabilecek ürün ağacını nasıl oluşturabileceğinizi, bu tanımın devamında nasıl bir stok ve üretim iş emri düzeneğinin oluşturulması gerektiğini ortaya çıkartmış olacaksınız.

Yalın Üretim Sistemi Danışmanlığından Önce

1

2

7

5

Yalın Üretim Sistemi Danışmanlığından Sonra

3

4

8

6