Üretim sisteminde yapılan küçük düzenlemeler ile büyük verimlilikler elde edebilirsiniz. Yapılan çalışmalar teknoloji ile desteklendiğinde elde elde edilen verimlilik artışı %45’lere ulaşmaktadır. İncesu Isı Gereçlerinde yapılan bu vaka çalışmasının önceki ve sonraki durum sonuçları aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Kullanılan tesis yerleşim algoritmaları, benzetim programları ile verimlilik çalışmaları ölçülmüş ve önceden belirlenerek doğru yatırımların yapılması sağlanmıştır.

İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

İşletmenin Tanıtımı: 1996 yılında kurulan İncesu Isı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş. genç ve dinamik yapısıyla, müşterilerine en iyi şekilde hitap edebilmeyi amaçlamaktadır. Banyo dolabı, mutfak mobilyaları, masa ve sandalye ve seramik teşhir stantları ana gruplarında üretim yapan firma, 8000 m² arazi üzerine kurulmuş fabrikasında, Türkiye ve Dünya pazarında yerini almıştır. Eskişehir’de İncesu Isı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş. de üretilen ürünler Indecor Mağazası’ nda müşteriye sunulmaktadır.

İŞLETMENİN GENEL ÜRETİM YÖNTEMLERİ

İşletmede Kullanılan Ana Malzemeler:

 • Fason Ahşap Gövde
 • MDF
 • Sunta

1-Fason Olarak Alınan Ahşap Gövdenin Gördüğü İşlemler: 1. Boyama işlemleri 2. Montaj

2-MDF Malzemenin Gördüğü İşlemler: 1. Kesme 2. Talaş kaldırarak şekil verme işlemleri

 • Derz işlemi
 • Frezeleme
 • Taşlama
 • Planyalama
 • Delme( menteşe, vida, kulp delikleri)

3.Yüzey temizleme ve kaplama işlemleri

  • Zımparalama
  • Astarlama
  • Boyama

3-Sunta Malzemenin Gördüğü İşlemler: Sunta malzeme işlem görürken MDF malzemeden farklı olarak bantlama işleminden geçer.

İŞLETMENİN DURUM ANALİZİ

Kuruluşunun ilk yılında küçük bir atölye ile üretime başlayan İncesu Isı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş., zamanla bünyesine yeni çalışanlar katarak hızlı bir büyüme süreci içerisine girmiştir. Bu süreç içerisinde firmanın aldığı yeni tezgâhlar, herhangi bir mühendislik çalışması yapılmadan gelişi güzel bir şekilde fabrika içerisine yerleştirilmiş ve bundan dolayı aşağıdaki sorunlar zamanla ortaya çıkmıştır. 1.Firmanın farkında olduğu ve kabullendiği sorunları 2.Firmanın farkında olmadığı ve gizli maliyet yaratan sorunları

1.Firmanın farkında olduğu sorunlar

 • Firmada siparişlerin teslim zamanında gecikmeler
 • Yüksek hammadde stoku ile çalışmak
 • Gelişi güzel yerleşimden dolayı bitmiş ürün grubunun hala işlenmekte olan ürün grupları tarafından etkilenmesi.
 • Boya üzerinde oluşan toz ve benzeri oluşumların ürün iadelerine neden olması
 • Fiziksel olarak tesisin yetersiz olduğu düşüncesi

2.Firmanın Farkında Olmadığı Sorunlar

 • Gelişi güzel yerleşimden dolayı yapılan fazladan yarı mamul taşımaları
 • Yüksek hammadde stokundan oluşan verimsiz çalışma ve stok alanı kullanımı
 • Fazladan taşımaların neden olduğu çalışanlar üzerinde oluşan motivasyon ve işgücü kaybı
 • Gelişi güzel yerleşimin neden olduğu ürün kalitesinde oluşan değer kaybı
 • Tesis içi yerleşiminin ürün akışına göre yapılmaması sonucu üretim olanaklarının düşük kapasite ile kullanılması
 • Teslim süresindeki gecikmelerin ve ürün kalitesindeki düşüşlerin müşteri memnuniyetini düşürmesi

Firmaya gelen siparişler üzerine banyo dolapları ve diğer dolapların üretimi kapak ve gövde olarak iki ayrı süreçte yapılmaktadır. Bu iki süreci kesme işlemleri, boyama işlemleri takip ederek en sonunda montaj işlemleriyle üretim süreci son bulmaktadır.  Sipariş üzerine çalışan ve ürün yelpazesi çok geniş olan firmada birbirini izleyen bu işlem adımlarında, tezgâhlar arasında işlemeyi bekleyen birçok yarı mamul bulmaktaydı. Zamanla biriken yarı mamuller işletmede tezgâhlar arasında yürümeye bile yeterli alan bırakmamaktaydı.

UretimSistemiDanismanligi_clip_image004
Çalışma Öncesi Fabrika İçinden Bir Görünüm

Çözüm Aşamasında Yapılan Çalışmalar

Firmada üretilen mamullerin ürün ağacı, iş akış çizelgeleri, standart işlem zamanları ve metot etüdü çalışmalarıyla mevcut üretim tekrar gözden geçirilmiştir. Böylece ileride yapılacak çalışma ile mevcut durum karşılaştırılmış ve önerilen yerleşim planının girdilerini oluşturulmuştur. Devamında ise

Kurulacak olan sistemin;

 • Kar-maliyet analizi,
 • Birim işçilik maliyeti üzerinde ne kadarlık bir azalma sağlandığı,
 • Toplam taşıma maliyetinde ne kadarlık bir azalma gerçekleştirildiği,
 • Günlük üretim miktarındaki artış ne kadar olduğu,
 • Son olarak ta, İşletmenin ilk hali ve son halinin simülasyon programları ile yapılarak uygulanabilirliliğinin gösterilmesi,

Yukarıdaki bilgiler ışığında da amortisman süresinin ne kadar olduğu ve işletmedeki toplam verimlilik artışının hangi oranda gerçekleştiği ortaya çıkarılmıştır. İşletmeye ait örnek iş akış şemaları;

UretimSistemiDanismanligi_clip_image006UretimSistemiDanismanligi_clip_image008

Önerilen tesis yerleşiminde tezgâhların yerleşimi diğer bir ürün için darboğaz ve kısıt oluşturmayacak şekilde toplam taşıma sürelerini en küçükleyecek şekilde bir yerleşim planı oluşturulmuştur.

Kullanılan Teknikler : Verimlilik Değerlendirme ve Geliştirme Çalışmaları: Şirket bünyesindeki üretim sistemlerinin (mamul ya da hizmet) verimlilik düzeyinin belirlenmesi ve Darboğaz Analizi, Stok Analizi, Proses Kesinti Analizi vb. yöntemlerle geliştirilmesine yönelik destek hizmetleri, Metot ve Zaman Standardizasyon Çalışmaları: Gerek üretim gerekse hizmet sektörlerinde kişiye bağlı verim düşüklüklerini kontrol altına alabilmek amacıyla proses bazında operasyonel standartlaşmanın (uygulama metotları ve zaman standardizasyonu) sağlanması ve geliştirilmesine yönelik destek hizmetleri, İşyeri Yerleşim Optimizasyonu: Çalışma alanlarının iş akışına en uygun şekilde ve verimliliği artıracak yönde tasarlanmasına yönelik destek hizmetleri, Ürün / Hizmet Maliyet Sistemi Tasarım ve Uygulaması: Şirket bünyesinde üretilen tüm hizmet ve ürünlerin gerçek maliyetlerinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli altyapının kurulması, sistemin tasarımı ve uygulamasına yönelik destek hizmetleri.

Sonuç ve Öneriler

İşletmede yapılan verimlilik arttırma amaçlı çalışma sonucunda önerilen sistem yerleşimi firma tarafından kabul edilerek tesis içi yerleşim şekildeki krokiye sadık kalınacak şekilde düzenlenmiştir.(Bknz . İşletmenin ilk ve son hali )

Önerilen sistemin hayata geçirilmesiyle yeni iş akışları ve işlem süreleri yeniden hesaplanarak ürün akış çizelgeleri tekrar düzenlenmiştir.

Gelişigüzel yerleşimle önerdiğimiz yerleşim arasında taşıma maliyetlerinde %25 e varan azalma ve günlük banyo dolabı üretim sayısı 38 dolaptan 48 dolaba çıkarılmıştır.

Birim işçilik maliyetlerinde de toplam taşıma maliyetinin azalması nedeniyle aynı oranda bir iyileştirme sağlanmıştır.

Diğer bir şekilde işletme  içinde  yapılan  gelişigüzel  yerleşim, her  ay çalışanlara  ödenen ücretin %25’i  kadar bir  maliyet oluşturmaktadır. Çalışanların  gün içinde  yaptığı gereksiz taşımaların  azaltılmasıyla çalışanların  motivasyonunu kazanmak,   iş   odaklanmasını sağlamak  mümkün  olacaktır.

 UretimSistemiDanismanligi_clip_image002

Çalışma şeklimiz Müşterilerimizin taleplerine bağlı olarak üç ayrı şekilde hizmet vermekteyiz.

 1. Analiz Çalışmaları: Belirlenmiş herhangi bir konunun incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygun çözümleri içeren önermelerle raporlanmasıdır. Konular yönetsel ya da operasyonel özellik içerebilir. Analiz tarzı çalışmalarda BilTAY Teknoloji ve Danışmanlık uzmanları inceleme ve raporlama aşamalarında yer alırlar. Bu tür bir çalışmayı  uygulama aşamasına geçilmiş ve sorunlarla karşılaşılmış projelerde ya da herhangi bir projenin kalite değerlendirmesi ihtiyacı halinde teklif ediyoruz.
 2. Proje Bazlı Destek Çalışmaları: Belirlenmiş herhangi bir konunun analiz, tasarım ve uygulama süreçlerinin tamamının müşterimizin personeli ile birlikte gerçekleştirilmesidir. Bu tür çalışmalarda BilTAY Teknoloji ve Danışmanlık uzmanları projenin tüm aşamalarında yer alır ve BilTAY Teknoloji projenin uygulama sonuçlarına ilişkin sorumluluk üstlenir. Bu tür çalışma şeklini özellikle belirli birtakım proses akışlarında   sorun hisseden ve proseslerin yeniden tasarlanması gereksinimi duyan müşterilerimize teklif ediyoruz.
 3. Şirket Bazlı Destek Çalışmaları: Değişim veya Büyümeden kaynaklanan sorunları yaşayan şirketlerdeki tüm proseslerin ve örgütsel ilişkilerin incelenerek topyekun bir dönüşüm projesinin hazırlanmasıdır. Şirket Bazlı Destek Çalışmalarında BilTAY Teknoloji ve Danışmanlık uzmanları, proje çerçevesindeki tüm analiz işlemlerini gerçekleştirdikten sonra tasarım ve uygulama süreçlerini şirket personeli ile eşgüdüm içerisinde tamamlarlar. Bu tür çalışmalarda da BilTAY Teknoloji projenin sonuçlarına ilişkin sorumluluk üstlenmektedir.

 UretimSistemiDanismanligi_clip_image010

 UretimSistemiDanismanligi_clip_image012