SCIENTA™ ERP – KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMİ

ERP Nedir?

ERP (kurumsal kaynak planlama) , işletmelerin kaynaklarını (insan kaynakları fiziksel kaynaklar finansal kaynaklar) bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak ya da desteklemek için geliştirilmiş sistem ve yazılımların genel adıdır. Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

ERP sistemleri müşteri siparişlerinin müşteri temsilcileri tarafından alınıp yükleme yapılana kadar ve finansın gönderdiği fatura bilgileri gibi tüm verilerin toplandığı yerdir. Üretimin sürdürülmesi için plan yapma ihtiyacı ile doğan ERP ‘nin açılımı  “Enterprise Resource Planning” her ne kadar planlama adı ile tarifenmiş olsa da esasen yapılan iş yönetmedir. Planlamaya veri sağlayan bu altyapı yazılım ile birlikte birçok donanım da dâhil olduğu çok sayıda bileşen içerir.

3ERP projeleri hızlı ve büyük ölçekli faydalar sağlar. Bu faydalar maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanırken; aynı zamanda çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı mümkün kılar.

ERP ’nin tercih edilmesindeki en büyük sebep, firmalara sunulan finansal bilgilerdir. Örnek vermek gerekirse bir firmanın CEO’su firma hakkında genel ve detaylı bilgi öğrenmek istediğinde kurumsal kaynak planlaması gibi sistemler üzerinden firmaya ilişkin bilgileri kolaylıkla edinebilmektedir. Firma içerisinde yer alan departmanların her birinin çalışma alanı farklı olduğu için bu sistem vasıtası ile tüm departmanlar aynı sistem içerisinde toplanmaktadır. Şirket genelinde kullanılan ERP sistemi veri analizini ve veri kaydını büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Kurumsal kaynak planlama sisteminin tercih edilme sebeplerinden bir diğeri de müşteriler tarafından gönderilen siparişlerin hazırlanma sürecidir. Siparişin alınış kısmından başlanarak hazırlanma, paketlenme, depolanma ve gönderilme gibi süreçlerin tamamlanması ile birlikte sisteme detaylı bilgi girilerek ürüne ilişkin bilgilere kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir. Bu da şirket içerisinde sistemin kullanım oranlarını arttırmakta daha kaliteli bir iş akışı sağlanmaktadır.

SCIENTATM ERP NEDİR?

Her işletmede üretim, finans, satış, müşteri ilişkileri gibi bölümler olsa da her işletme bir varlıktır ve her işletmenin kendine özgü bir karakteristiği vardır. Bu nedenle işletmelerin kurumsallaşma süreçlerini tamamlayabilmeleri için özel çözümler üreterek, işletmenin tüm yönleriyle iyileştirilmesini sağlamak gerekmektedir.

BilTAY Teknoloji olarak ERP sistemine geçiş ile başlayan kurumsallaşma sürecinizde size özel geliştirdiğimiz yöntemler ve uygulamalar ile çözüm odaklı yaklaşımlar belirliyoruz.  İşletmenizi tüm yönleriyle analiz ediyor, aksayan yönlerini belirliyor ve kurumsallaşmanız için işletmenize özel gereken tüm çözümleri sunuyoruz.

SCIENTATM ERP, eksiksiz bir  baştan sona çözüm sağlar.s

     SCIENTATM ERP sistemi ile tüm süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Tüm süreçlerin kontrol altında tutulması ile işletmenizi daha kârlı hale getirebilirsiniz.     SCIENTATM ERP ile işletmenizde sağlayacağınız diğer faydalar:

  • Stratejilere uygun bir işletme yönetimi,
  • Stratejilerin sonuçlarını değerlendirme olanağı,
  • İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı,
  • İşletme fabrikaları arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi vb. üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımının sağlanması,
  • Müşteri dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamının sağlanması,
  • Tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma imkânıdır.

TÜM SÜREÇLERİNİZ İÇİN TEK BİR SİSTEM!

NEDEN SCIENTATM ERP ?

  • Amacınız kâr etmek, işinizi büyütmek ya da veriminizi artırmak olsun, SCIENTATM ERP ile bütün amaçlarınıza ulaşmada sistemli bir yol izleyebilirsiniz.
  • Personel kayıtlarınızı tutmak için farklı, üretiminize ait verileri tutmak için farklı ya da faturalarınızı saklamak için farklı bir yazılım yerine SCIENTATM ERP ile tüm verilerinize tek bir kaynaktan, istediğiniz anda ulaşabilirsiniz.
  • İşletmenizin tüm gelir ve giderlerini SCIENTATM ERP sistemi ile takip edebilirsiniz. Yapmayı planladığınız yatırımlarınızı ölçerken Raporlama Aracı ile işletmenizin durumunu her yönüyle analiz edebilirsiniz.